Phương Thanh

Foodstylist

Ý tưởng sáng tạo luôn là điều tuyệt vời nhất của Thanh. Trước mỗi dự án chúng tôi thường trao đổi với nhau rất nhiều về ý tưởng cho concept. Thanh luôn cho tôi sáng kiến ngoài sự mong đợi.

Đặc biệt với xuất thân từ trường Mỹ thuật công nghiệp – cách xử lý màu sắc của Thanh cho mỗi dự án là vô cùng tuyệt vời.

Bài viết liên quan

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này