Can Đăng

Giám đốc hình ảnh

Tôi là một nhiếp ảnh gia nghiên cứu rất sâu về nhiếp ảnh và đặc biệt là nhiếp ảnh quảng cáo. Tôi đã chụp trong rất nhiều các điều kiện công việc khác nhau và vẫn đưa ra đc những bức ảnh tuyệt vời.

Trước khi bắt đầu với nhiếp ảnh quảng cáo, tôi đã làm trong lĩnh vực nhiếp ảnh 5 năm và 2 năm trong lĩnh vực đồ họa. Do đó tôi biết rõ doanh nghiệp và phòng marketing của bạn cần những hình ảnh gì cho mỗi kế hoạch quảng cáo khác nhau.

Bài viết liên quan

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này