Anh Tín

Chuyên gia quay phim

Anh Tín có kinh nghiệp 10 năm trong lĩnh vực quay phim quảng cáo. Trước khi tham gia cùng chúng tôi, Tín đã  làm quay phim trong đài truyền hình Hà Nội.

Chuyên gia quay phim sự kiện và quảng cáo, đưa tin lên đài truyền hình. Chúng tôi rất vui khi được ngồi cùng các doanh nghiệp để cùng nhau đưa ra ý tưởng cũng như cách thức làm việc cho dự án.

Bài viết liên quan

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này