Salanca-brasil-restaurant-chup-anh-mon-an-nha-hang-brazil-can-dang-studio (1)

Salanca Brasil – Chụp ảnh món ăn nhà hàng Brazil

Salanca-brasil-restaurant-chup-anh-mon-an-nha-hang-brazil-can-dang-studio (2)

Salanca Brasil – Chụp ảnh món ăn nhà hàng Brazil

Foodstylist: Minh Tú 
Photographer: Can Đăng 
Art Director: Can Đăng 
Can Đăng Studio

Salanca-brasil-restaurant-chup-anh-mon-an-nha-hang-brazil-can-dang-studio (1)

Salanca-brasil-restaurant-chup-anh-mon-an-nha-hang-brazil-can-dang-studio (10)

Salanca-brasil-restaurant-chup-anh-mon-an-nha-hang-brazil-can-dang-studio (2)


 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này