Toshi Fushion

Toshi Fushion

 

toshi-fushion-chup-anh-mon-an-nhat-ban

Photo: Minh Hiếu 
Foodstylist: Phuong Thanh
Art Director: Can Đăng
Hà Nội

toshi-fushion-chup-anh-mon-an-nhat-ban

toshi-fushion-chup-anh-mon-an-nhat-ban

toshi-fushion-chup-anh-mon-an-nhat-ban

toshi-fushion-chup-anh-mon-an-nhat-ban

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này