chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (6)

TC Gift – Chụp ảnh hộp quà Tết – Can Đăng Studio

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (7)

TC Gift – Chụp ảnh hộp quà Tết – Can Đăng Studio

Foodstylist: Phương Thanh 
Photo – Art Director: Can Đăng 
Can Đăng Studio

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (6)

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (13)

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (14)

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (1)

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (3)

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (11)

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (10)

chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (5)


 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này