quang-linh-vlog-chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (5)

Quang Linh Vlog – Chụp ảnh hộp quà tết – Can Đăng Studio

quang-linh-vlog-chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (12)

Quang Linh Vlog – Chụp ảnh hộp quà tết – Can Đăng Studio

Foodstylist: Phương Thanh 
Photo + Art Director: Can Đăng 
Can Đăng Studio x Quang Linh Vlog

quang-linh-vlog-chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (2)

quang-linh-vlog-chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (3)

quang-linh-vlog-chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (5)

quang-linh-vlog-chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (11)

quang-linh-vlog-chup-anh-hop-qua-tet-can-dang-studio (10)


 

 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này