chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio (3)

Momento Restaurant – Chụp ảnh món ăn nhà hàng âu cao cấp

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-candangstudio

Momento Restaurant – Chụp ảnh món ăn nhà hàng âu cao cấp

Photo: Minh Hiếu – Hoàng Linh 
Foodstylist: Phương Thanh – Huy Phạm 
Art Director: Can Đăng 
Vitamin Agency x Momento Restaurant x Can Đăng Studio

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio (5)

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio (3)

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio (4)

chup-anh-mon-an-nha-hang-can-dang-studio (3)

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-can-dang-studio (3)

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-can-dang-studio

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio (1)

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio (1)

chup-anh-mon-an-nha-hang-can-dang-studio (1)

chup-anh-mon-an-nha-hang-can-dang-studio (2)

chup-anh-mon-an-nha-hang-cao-cap-can-dang-studio (5)

chup-anh-mon-an-nha-hang-cao-cap-can-dang-studio (4)


 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này