lau-viet-chup-anh-mon-an-ha-noi-can-dang-studio (4)

Lẩu Việt – Chụp ảnh món ăn Việt Nam

Lẩu Việt Restaurant – Chụp ảnh món ăn Việt Nam

lau-viet-chup-anh-mon-an-ha-noi-can-dang-studio (4)

lau-viet-chup-anh-mon-an-ha-noi-can-dang-studio (1)

Photo: Minh Hiếu 
Foodstylist: Huy Phạm 
Art Director: Can Đăng 
Can Đăng Studio – Chụp ảnh món ăn Việt

Lau-viet-chup-anh-mon-an-viet-nam (7)

Lau-viet-chup-anh-mon-an-viet-nam (5)

Lau-viet-chup-anh-mon-an-viet-nam (2)

chup-anh-mon-an-viet-nam (7)

chup-anh-mon-an-viet-nam (9)

chup-anh-mon-an-viet-nam (8)


 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này