Lau-viet-chup-anh-mon-an-viet-nam (7)

Lẩu Việt – Chụp ảnh món ăn Việt Nam

Lau-viet-chup-anh-mon-an-viet-nam (7)

Lẩu Việt Restaurant – Chụp ảnh món ăn Việt Nam

Photo: Minh Hiếu 
Foodstylist: Huy Phạm 
Art Director: Can Đăng 
Can Đăng Studio – Chụp ảnh món ăn Việt

Lau-viet-chup-anh-mon-an-viet-nam (5)

Lau-viet-chup-anh-mon-an-viet-nam (2)

 

chup-anh-mon-an-viet-nam (7)

chup-anh-mon-an-viet-nam (9)

chup-anh-mon-an-viet-nam (8)


 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này