chup-anh-do-uong-pha-che-la-boong

La Boong – Chụp ảnh đồ uống pha chế Can Đăng Studio

La Boong – Chụp ảnh đồ uống pha chế Can Đăng Studio

la-boong-chup-anh-do-uong-pha-che-cafe (10)

Foodstylist: Huy Phạm x Phương Thanh 
Photo: Can Đăng 
Art Director: Can Đăng 
La boong x Can Đăng Studio

la-boong-chup-anh-do-uong-pha-che-cafe (6)

la-boong-chup-anh-do-uong-pha-che-cafe (3)

la-boong-chup-anh-do-uong-pha-che-cafe (2)

la-boong-chup-anh-do-uong-pha-che-cafe (11)


 

 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này