chup-anh-mon-an-nha-hang-au-can-dang-studio

Chụp ảnh món ăn nhà hàng Âu – Can Đăng Studio

Chụp ảnh món ăn nhà hàng Âu – Can Đăng Studio

Chụp ảnh món ăn nhà hàng Âu - Can Đăng Studio

Art Director: Can Đăng 
Photo: Minh Hiếu – Quân Hà – Hoàng Linh 
Foodstylist: Minh Hiền – Minh Tú – Phương Thanh – Huy Phạm 

 

Momento Restaurant

chup-anh-mon-an-nha-hang-cao-cap-can-dang-studio (4)

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-can-dang-studio (3)

37 Hùng Vương Restaurant

CAN_DANG_STUDIO_27993

Salanca Restaurant

Salanca-brasil-restaurant-chup-anh-mon-an-nha-hang-brazil-can-dang-studio (2)

IL DIVO Restaurant

IL-divo-chup-anh-mon-an-nha-hang (2)

Degalo Restaurant

chup-anh-mon-an-au-degalo-restaurant (12)

 

Pepperonis Restaurant

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-can-dang-studio

Up and Under Restaurant

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-can-dang-studio

Comet Restaurant

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-can-dang-studio

chup-anh-mon-an-nha-hang

Ben Gourmet Restaurant

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-ben-gourmet

Celine bistro

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio

Dmaris Restaurant

chup-anh-mon-an-nha-hang-au-cao-cap-can-dang-studio

Coqdor Restaurant

chup-anh-mon-an-au-can-dang-studio

chup-anh-mon-an-can-dang-studio-0444

 

Hình ảnh hậu trường chụp ảnh món ăn nhà hàng âu do Can Đăng studio thực hiện

 


 

 

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này