Bao bì miến Hoàng Minh – Chụp ảnh món ăn Hà Nội

Bao bì miến Hoàn Minh – Chụp ảnh món ăn Hà Nội

Photo: Minh Hiếu 
Foodstylist: Minh Tú – Phương Thanh 
Art Director: Can Đăng 
Can Đăng Studio

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này