chup-anh-mon-an-a-lin-hong-kong (1)

A Lỉn Hong Kong – Chụp ảnh món ăn Trung Quốc

chup-anh-mon-an-a-lin-hong-kong (1)

A Lỉn Hong Kong Restaurant
Photo: Minh Hiếu 
Foodstylist: Minh Tú
Art Director: Can Đăng
Can Đăng Studio

chup-anh-mon-an-a-lin-hong-kong (1)

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này